WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW W OPARCIU O WZORY UŻYTKOWE

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PProgram: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Całkowita kwota projektu: 86.000.600,00 PLN
Udział dofinansowania: 27.040.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2013-2015

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY W WYNIKU PIERWSZEGO WDROŻENIA WYNALAZKÓW I PRODUKCJI INNOWACYJNYCH WYROBÓW

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Dziedzina: Badania, rozwój, innowacje
Całkowita kwota projektu: 12.125.340,00 PLN
Udział dofinansowania: 4.929.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

program-regionalny

 

PRODUKCJA NOWYCH WYROBÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII I ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 6.865.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 2.000.000,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2016 – 2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.