Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych

Firma ROSINSKI PACKAGING i podmioty z nią stowarzyszone (zwane łącznie „ROSINSKI PACKAGING” lub „my”, „nas”, „nasze”) szanują obawy użytkowników dotyczące ochrony danych osobowych oraz cenią sobie relacje z nimi. Niniejsza Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych odnosi się wyłącznie do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryn, stron internetowych, portali, interaktywnych funkcji, aplikacji, linii wsparcia telefonicznego, kont e-mail, blogów firmy ROSINSKI PACKAGING oraz ich treści, a także za pośrednictwem naszych stron na GOOGLE, Facebooku lub innych mediach społecznościowych oraz ich treści (zwanych łącznie „Witrynami”), do których dostęp uzyskano przy użyciu komputera, mobilnego urządzenia lub innego urządzenia (zwanych łącznie „Urządzeniem”).

I. Pliki cookie

Jak wiele firm, ROSINSKI PACKAGING wykorzystuje „cookie” i podobne narzędzia w swoich witrynach, aby poprawić ich funkcjonowanie i ułatwić korzystanie z nich.

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pomagają analizować ruch w sieci i pozwalają aplikacjom internetowym dostosować się do potrzeb użytkownika. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach. Niektóre pliki cookie mogą zawierać dane osobowe – na przykład, jeśli podczas logowania użytkownik kliknie na „zapamiętaj mnie”, cookie może zachować nazwę użytkownika. Większość plików cookie nie gromadzi danych osobowych identyfikujących użytkownika, ale zbiera bardziej ogólne informacje, np. w jaki sposób użytkownicy wchodzą na nasze witryny i jak z nich korzystają lub też informacje o ogólnej lokalizacji użytkownika.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

ROSINSKI PACKAGING może umieszczać pliki cookie lub podobne pliki na Urządzeniu użytkownika dla celów bezpieczeństwa, abyśmy wiedzieli, czy użytkownik odwiedzał Witryny ROSINSKI PACKAGING wcześniej, aby zapamiętać jego preferencje językowe, jeśli jest nowym użytkownikiem, lub w inny sposób ułatwić mu poruszanie się po Witrynach, oraz aby dostosować się do potrzeb i zainteresowań użytkownika podczas jego wizyt na naszych Witrynach. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje techniczne i nawigacyjne, takie jak typ przeglądarki, czas spędzony na naszych witrynach oraz odwiedzane strony. Pliki cookie pozwalają nam również określić, które z naszych reklam lub ofert najprawdopodobniej zainteresują użytkownika, i wyświetlać je wtedy, gdy odwiedza nasze witryny. Cookie mogą ułatwić korzystanie z witryny dzięki zapisywaniu preferencji użytkownika podczas jego wizyty na danej witrynie. Ogólnie mówiąc, pliki cookie pomagają zapewnić użytkownikom lepszą Witrynę poprzez umożliwienie monitorowania, które strony są według nich użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje dostępu do urządzenia użytkownika ani żadnych informacji dotyczących użytkownika, poza danymi, które on sam zechce nam udostępnić.

Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?

Ogólnie, pliki cookie stosowane na Witrynach można podzielić na następujące kategorie:  
  • Pliki cookie sesji Te pliki cookie są wykorzystywane „podczas sesji” za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, i wygasają, gdy opuszcza W=witrynę lub wkrótce potem. Nie są trwale zapisywane na urządzeniu użytkownika, nie zawierają żadnych danych osobowych i są pomocne dzięki zminimalizowaniu konieczności przekazywania danych osobowych poprzez Internet. Takie pliki cookie można usunąć lub można odmówić ich wykorzystania, ale utrudni to funkcjonowanie witryn i korzystanie z nich przez użytkownika. Pliki te pobierają też znaczniki czasu, które zapisują, kiedy użytkownik wchodzi na witrynę i kiedy z niej wychodzi.
  • Śledzące pliki cookie Ten rodzaj plików cookie pozwala nam rozpoznawać użytkowników często odwiedzających nasze Witryny. Poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzący plik cookie sprawdza, skąd pochodzi użytkownik naszych Witryn, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał i z jakiego miejsca na świecie wszedł na Witrynę. Monitorując takie dane, możemy ulepszyć nasze witryny.
  • Stałe pliki cookie Pliki cookie tego rodzaju są zapisywane na Urządzeniu użytkownika na określony czas (czasem na kilka godzin, czasem na rok lub na dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są wykorzystywane, gdy potrzebujemy informacji o użytkowniku przez więcej niż jedną sesję przeglądania. Ten rodzaj plików cookie może być np. wykorzystywany w celu zapisania preferencji użytkownika i wykorzystania ich przy jego następnej wizycie na Witrynie.
  • Analityczne pliki cookie Analityczne pliki cookie są używane do analizy, w jaki sposób Witryny są wykorzystywane, oraz do monitorowania ich funkcjonowania, co pozwala nam na polepszenie jakości użytkowania Witryn. Te pliki cookie pomagają nam dostosować treści witryn tak, by pokazywać to, co użytkownicy witryn uznają za najciekawsze, oraz dowiedzieć się, kiedy pojawiają się problemy techniczne z witrynami. Możemy również wykorzystać te dane w celu tworzenia raportów pomagających nam przeanalizować, w jaki sposób witryny są używane, jakie są najczęściej występujące problemy i w jaki sposób możemy poprawić witryny.

Czy pliki cookie można zablokować?

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, tak by odrzucać pliki cookie, jeśli użytkownik tego zechce. Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, w większości przeglądarek może: (i) zmienić ustawienia przeglądarki tak, by informowała go o otrzymaniu pliku cookie, co pozwoli na podjęcie decyzji, czy je akceptować, czy nie; (ii) wyłączyć istniejące pliki cookie; lub (iii) ustawić przeglądarkę tak, aby automatycznie odrzucała wszystkie pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi na naszych Witrynach mogą nie działać prawidłowo, ponieważ nie będziemy mogli rozpoznać i skojarzyć użytkownika z jego kontem/kontami ROSINSKI PACKAGING. Ponadto oferty, które przedstawiamy, gdy użytkownik nas odwiedza, mogą nie być dla niego istotne lub dostosowane do jego zainteresowań. Instrukcje dotyczące blokowania plików cookie lub zezwalania na nie w popularnych przeglądarkach stron internetowych: Internet Explorer 7 i 8 Firefox Google Chrome Apple Safari AboutCookies.org

II. Polityka prywatności i ochrony danych

1. INFORMACJE ZBIERANE NA NASZYCH WITRYNACH

Informacje, które użytkownik nam przekazuje Nasze Witryny zazwyczaj można odwiedzać bez podawania danych osobowych, chyba, że w poszczególnych Witrynach określono inaczej. Jednakże mogą zaistnieć okoliczności, kiedy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych lub zdecyduje się podać dane osobowe, które mogą być zasadnie wykorzystane w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego zidentyfikowania za pośrednictwem Witryn (jak np. imię i nazwisko użytkownika, adres domowy, numer telefonu, dane dotyczące karty kredytowej lub adres e-mail) („Dane Osobowe”). Na przykład: ROSINSKI PACKAGING może zbierać Dane Osobowe, gdy użytkownik rejestruje się na Witrynach, prosi o informacje, dokonuje zakupu produktów lub usług, dostarcza produkty i usługi składa CV, przesyła uwagi lub uczestniczy w promocji, ankiecie lub korzysta z innej funkcji Witryn, lub w inny sposób komunikuje się z nami. Gdy użytkownik odwiedza Witryny, może być również poproszony o podanie innych swoich Danych Osobowych, jak np. dane demograficzne (płeć, kod pocztowy, wiek itp.), lub niektórych informacji o swoich preferencjach, wykorzystaniu produktów i zainteresowaniach. Jeśli połączymy dane demograficzne lub inne dane zebrane przez nas z Danymi Osobowymi użytkownika, wówczas te połączone informacje będziemy traktować jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem uprzedniego wyrażenia zgody przez użytkownika, jeśli i gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego Dane Osobowe były przez nas przetwarzane, prosimy, by nie udostępniał nam tych danych lub w dowolnym momencie poprosił o ich usunięcie. Dane zbierane w sposób zautomatyzowany Za każdym razem gdy użytkownik odwiedza lub wchodzi w interakcję z Witrynami, ROSINSKI PACKAGING może wykorzystywać różne technologie, które automatycznie lub biernie zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownik otwiera Witrynę i w jaki sposób z niej korzysta („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać częściowe informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, czasie, liczbie użytkowników, którzy odwiedzili nasze Witryny, oraz poprzednich odsłonach stron. Dane dotyczące użytkowania to dane statystyczne, które zapewniają nam informacje na temat korzystania z Witryn, takie jak: ile osób odwiedza konkretną stronę w Witrynach, jak długo pozostają na tej stronie i na które hiperłącza, jeśli w ogóle, klikają. Dane te pomagają nam utrzymywać aktualność Witryn i ich atrakcyjność dla naszych użytkowników oraz dostosować ich treść do zainteresowań użytkownika. Dane dotyczące użytkowania zazwyczaj nie są danymi pozwalającymi na identyfikację użytkownika, ale jeśli ROSINSKI PACKAGING połączy je z użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako Dane Osobowe. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu ROSINSKI PACKAGING może automatycznie pobrać adres IP użytkownika lub inny unikatowy identyfikator Urządzenia („Identyfikator Urządzenia”). Identyfikator Urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do Urządzenia użytkownika, gdy użytkownik otwiera witrynę internetową lub łączy się z jej serwerami, a nasze komputery identyfikują Urządzenie użytkownika za pomocą Identyfikatora Urządzenia. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy zobaczyć Identyfikator jego Urządzenia. Wykorzystujemy te dane w celu określenia ogólnej fizycznej lokalizacji Urządzenia użytkownika i określenia, z jakich regionów świata pochodzą osoby odwiedzające Witryny. Możemy również wykorzystywać te Dane Osobowe w celu doskonalenia Witryn. Technologie stosowane w Witrynach w celu gromadzenia danych o użytkowaniu, w tym Identyfikatorów Urządzenia, mogą obejmować stosowanie plików cookie.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE

ROSINSKI PACKAGING wykorzystuje Dane Osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem Witryn do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby użytkownika, zapewniania użytkownikowi dostępu do niektórych obszarów i funkcji Witryn; weryfikacji tożsamości użytkownika; komunikowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta i działań w Witrynach oraz, według naszego uznania, informowania użytkownika o zmianach którejkolwiek polityki ROSINSKI PACKAGING; dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do użytkownika; wysyłania użytkownikowi próbek, nagród, produktów i informacji; przetwarzanie płatności za produkty lub usługi zakupione przez użytkownika oraz przetwarzanie płatności za produkty i usługi zakupione przez ROSINSKI PACKAGING; doskonalenia Witryn; opracowywania nowych produktów i usług; przetwarzania wniosków i transakcji; oraz do celów ujawnianych w momencie, gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe, lub do innych celów, na które użytkownik wyrazi zgodę.

3. INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY

Nie będziemy przekazywać żadnych Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce. Osobom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące użytkowników, dane demograficzne oraz dane o użytkowaniu. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim świadczącym usługi w naszym imieniu. Aby spełnić prośby użytkownika, aby udostępnić użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem Witryn oraz by odpowiedzieć na pytania użytkownika, możemy udostępnić Dane Osobowe użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu (lub w imieniu naszych partnerów biznesowych) wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze Witryny; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; wysyłają pocztą próbki produktów lub zarządzają płatnościami; obsługują reklamy; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W przypadku dzielenia się danymi osobowymi z podmiotami współpracującymi lub świadczącymi usługi dla ROSINSKI PACKAGING wymagamy od nich ochrony tych danych zgodnie z niniejszą polityką. Zgoda użytkownika na udostępnianie jego Danych Osobowych Odwiedzając nasze Witryny, użytkownik ma możliwość wybrania opcji otrzymywania informacji i/lub ofert marketingowych od nas i od osób trzecich lub wyrażenia w inny sposób zgody na udostępnianie swoich Danych Osobowych osobom trzecim. Jeśli użytkownik zgadza się, by jego Dane Osobowe były udostępniane, jego Dane Osobowe będą ujawniane osobie trzeciej i po ujawnieniu będą podlegały polityce prywatności danej osoby trzeciej.

4. INFORMACJE OTRZYMYWANE OD OSÓB TRZECICH

ROSINSKI PACKAGING może otrzymać Dane Osobowe użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od osób trzecich. Na przykład, jeśli użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, żeby firma ROSINSKI PACKAGING kontaktowała się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail użytkownika i inne Dane Osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak jedna z naszych stron na Facebooku lub podobna aplikacja lub funkcja na witrynie osoby trzeciej, za pośrednictwem której użytkownik pozwoli nam (lub osobie trzeciej) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje Dane Osobowe.

5. DOSTĘP I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zawsze polecić nam, byśmy nie ujawniali jego Danych Osobowych osobom trzecim, nie wykorzystywali jego Danych Osobowych w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy nie wysyłali mu newsletterów, e-maili lub innych wiadomości. Jeśli użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem Witryn, może to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem pocztowym lub adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające Dane Osobowe udostępnione nam przez użytkownika za pośrednictwem Witryn. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich Danych Osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych Danych Osobowych lub związanej z ich usunięciem.

6. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Dane Osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

7. ZGODA NA PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z Witryn lub podając nam jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, zachowywanie i przekazywanie takich danych osobowych i danych o użytkowaniu podmiotom powiązanym z ROSINSKI PACKAGING o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. AKTUALIZACJA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na Witrynach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na Witrynach. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje Dane Osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia w Witrynach, aby powiadomić użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce i umieszczać datę ostatniej aktualizacji Polityki na jej początku.

9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami: Pisząc do: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125 lub wysyłając e-mail na adres:  rosinski@rosinski.com.pl