POIG – DZIAŁANIE: 4.4. NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

Brak zapytań ofertowych

21 Kwiecień, 2015


POIR 2014-2020 – DZIAŁANIE: 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW EFRR

Brak zapytań ofertowych

21 Wrzesień, 2016

przetarg


RPOWSL 2014-2020 – DZIAŁANIE: 3.2. Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych

Grawimetryczny dozownik surowca do maszyn – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046020

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Grawimetrycznych dozowników surowca do maszyn – 3szt. została wybrana firma: KMP Plastics Katarzyna Browarek

EU

System podawania surowca do dozowników grawimetrycznych – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046289

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Systemu podawania surowca do dozowników grawimetrycznych – 3szt. została wybrana firma: ELBI-Wrocław Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Sterownik systemu gorącokanałowego – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046281

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Sterownika systemu gorącokanałowego – 3szt. została wybrana firma: WADIM PLAST Sp. z o.o.

EU

Młyny do mielenia odpadu produkcyjnego dla maszyn – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046284

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Młynów do mielenia odpadu produkcyjnego dla maszyn – 3szt została wybrana firma: ELBI-Wrocław Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Wtryskarka szybkobieżna – 3szt.

24 Luty, 2017

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 04.04.2017 jako Dostawcę Wtryskarek szybkobieżnych – 3szt. wybrano firmę: WADIM PLAST Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Dostawy Maszyny do laserowej obróbki stopów metali

25 Styczeń, 2017

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 17.03.2017 jako dostawca Maszyny do laserowej obróbki stopów metali została wybrana firma: RENISHAW Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie ofert.