Firma pracuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności, zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 22000:2005.

Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności – BRC został wdrożony w 2014 roku.

bureau-veritas ISO CERTYFIKAT
ISO 9001, 14001
pobierz
ISO CERTYFIKAT
ISO 22000
pobierz
BRC CERTYFIKAT
BRC
pobierz