WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW W OPARCIU O WZORY UŻYTKOWE

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PProgram: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Całkowita kwota projektu: 86.000.600,00 PLN
Udział dofinansowania: 27.040.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

program-regionalny

PRODUKCJA NOWYCH WYROBÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII I ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 6.865.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 2.000.000,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2016 – 2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 6.680.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 1.999.992,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2018 – 2019
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

DYWERSYFIKACJA OFERTY PRODUKTOWEJ DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
ORAZ KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R W EFEKCIE WDROŻENIA
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE WYTWARZANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 9.990.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 2.997.000,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2018 – 2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zakup defibrylatora AED sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU

Zakup i montaż systemu detekcji wodoru oraz wentylacji dla obszaru ładowania akumulatorów został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU

Instalacja wentylacji wyciągowej stanowiska do ładowania akumulatorów wózków na magazynie BRC zostało dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU 2021 rok