Początki spółki sięgają 1981 roku, kiedy założona została firma związana z przetwórstwem tworzyw sztucznych.  W ciągu kilkunastu kolejnych lat,  wytężona działalność właścicieli zaowocowała znacznym rozwojem firmy – rozbudowano park maszynowy i sukcesywnie zwiększano zatrudnienie. Obecna firma ROSINSKI PACKAGING działa nieprzerwanie od 1984 roku i po kilku przekształceniach kontynuuje swą działalność jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba firmy znajduje się na południu Polski w Bielsku-Białej, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie odległość z Bielska do Warszawy, Pragi, Budapesztu, Wiednia czy też Drezna jest porównywalna. Całkowita powierzchnia firmy zajmuje 73 371 m², gdzie zatrudnionych jest około 497 pracowników. W 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim został uruchomiony drugi zakład produkcyjny i zajmuje obszar 36 415 m². Produkcja oraz magazyny obejmują powierzchnię 10.042 m².

mapa_swiat

Cały okres działalności firmy to lata specjalizacji w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, zdobywania wiedzy, doświadczeń, doskonalenia technologii i wdrażania nowych wzorów. Konsekwentna rozbudowa zakładu oraz systematyczna modernizacja urządzeń, pozwoliły na podniesienie jakości wyrobów oraz zwiększenie wydajności.

W 2005 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2000 i 14001:2004, a w 2010 certyfikat ISO 22000:2006.

Ostatnie lata działalności to szereg sukcesów na krajowym i zagranicznych rynkach. Swój ciągły rozwój firma zawdzięcza współpracy ze stałymi Klientami, oraz pozyskaniu nowych, stabilnych partnerów handlowych. Wysoka jakość wyrobów jest doceniana w kraju i za granicą i cieszy się niezmiennym uznaniem rynku.