Przedstawione na zdjęciach nazwy, znaki towarowe, kształty opakowań, etykiety itp. stanowią własność osób trzecich i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, ukazujących możliwości produkcyjne spółki ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. Poszczególne produkty zostały wykonane na zlecenie i za zgodą właściwych producentów, jakkolwiek spółka ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. nie jest powiązana gospodarczo, funkcjonalnie ani osobowo z żadnym z nich.