Od 2012 roku w firmie Rosinski funkcjonuje wspólny Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskowe oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.   W 2014 roku został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS audit recertyfikujący potwierdzający funkcjonowanie ZSZ w całej firmie.

bureau-veritas ZSZ ZINTEGROWANY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
pobierz