Alfa z plombą

Wysokość
21,4 mm
Szerokość
47,8 mm

wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta