Bena

Wysokość
32,7 mm
Szerokość
57,8 mm

wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta