DETTOL


wzór zastrzeżony

wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta