GBC

Wysokość
32,3 mm
Szerokość
66,9 mm

wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta