Rozpylacz S80 pianotwórczy


wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta