Rozpylacz S80


wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta