Zenit bis

Wysokość
27,8 mm
Szerokość
43,7 mm

wymiary należy każdorazowo weryfikować u producenta