POIG – DZIAŁANIE: 4.4. NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

Brak zapytań ofertowych

21 kwietnia, 2015


POIR 2014-2020 – DZIAŁANIE: 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW EFRR

Brak zapytań ofertowych

21 września, 2016

przetarg


RPOWSL 2014-2020 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-00H0/17-00) - cz.2

Roboty odbierające detale – 2szt.

19 grudnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego z dnia 1.02.2019

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156444


Owijarka do palet – 1szt

14 listopada, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 23.11.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149223


Chłodziarki produktu gotowego – 2szt

14 listopada, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 14.12.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 14.12.2018_2

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1149239


Suszarki do surowca – 2szt.

3 października, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1140595


RPOWSL 2014-2020 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-00H0/17-00) -- cz.1

Separatory metali – 2szt

7 września, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135630#


System taśmociągów odpadów – 2szt.

7 września, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 18.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135645#


Urządzenie odbierająco-pakujące z kontrolą wizyjną

4 września, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Urządzenie odbierająco pakujące z kontrolą wizyjną – 1szt. (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 12.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 18.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 02.10.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134845


Depaletyzer

4 września, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Depaletyzer – 1szt. (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 06.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134793


Grawimetryczny dozownik surowca – 2 sztuki

9 sierpnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Grawimetryczny dozownik surowca -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 06.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 12.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130406


Zestaw wag do kontroli wyrobu – 2 sztuki

9 sierpnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Zestaw wag do kontroli wyrobu -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 17.08.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 20.08.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 07.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130411


Sterownik systemu gorącokanałowego – 2 sztuki

9 sierpnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Sterownik systemu gorącokanałowego -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130212


System podawania surowca – 2 szt.

9 sierpnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego z dnia 24.09.2018

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130235


Młyny do mielenia odpadu produkcyjnego – 2szt

9 sierpnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 20.08.2018

Wynik postępowania przetargowego z dnia 24.09.2018

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130249


Wtryskarka szybkobieżna – 2szt

6 czerwca, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu ofertowym do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 12.06.2018

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1116569


RPOWSL 2014-2020 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-012H/18-00)

System odbierający – 3 szt.

19 września, 2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207199


Roboty odbierające detale – 3 szt.

21 marca, 2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174725#


Wtryskarka szybkobieżna – 3 szt.

3 grudnia, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1153139#