POIG – DZIAŁANIE: 4.4. NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

Brak zapytań ofertowych

21 Kwiecień, 2015


POIR 2014-2020 – DZIAŁANIE: 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW EFRR

Brak zapytań ofertowych

21 Wrzesień, 2016

przetarg


RPOWSL 2014-2020 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-00H0/17-00)

Suszarki do surowca – 2szt.

3 Październik, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1140595


Separatory metali – 2szt

7 Wrzesień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135630#


System taśmociągów odpadów – 2szt.

7 Wrzesień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 18.09.2018

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135645#


Urządzenie odbierająco-pakujące z kontrolą wizyjną

4 Wrzesień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Urządzenie odbierająco pakujące z kontrolą wizyjną – 1szt. (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 12.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 18.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 02.10.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134845


Depaletyzer

4 Wrzesień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Depaletyzer – 1szt. (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 06.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134793


Grawimetryczny dozownik surowca – 2 sztuki

9 Sierpień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Grawimetryczny dozownik surowca -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 06.09.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 12.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130406


Zestaw wag do kontroli wyrobu – 2 sztuki

9 Sierpień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Zestaw wag do kontroli wyrobu -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 17.08.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 20.08.2018

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 07.09.2018

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130411


Sterownik systemu gorącokanałowego – 2 sztuki

9 Sierpień, 2018

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Oferta cenowa Sterownik systemu gorącokanałowego -2 sztuki (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130212


System podawania surowca – 2 szt.

9 Sierpień, 2018

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Wynik postępowania przetargowego z dnia 24.09.2018

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130235


Młyny do mielenia odpadu produkcyjnego – 2szt

9 Sierpień, 2018

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Informacja o zapytaniu do postępowania ofertowego z działania RPOWSL 2014-2020 z dnia 20.08.2018

Wynik postępowania przetargowego z dnia 24.09.2018

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1130249


RPOWSL 2014-2020 – DZIAŁANIE: 3.2. Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych

Grawimetryczny dozownik surowca do maszyn – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046020

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Grawimetrycznych dozowników surowca do maszyn – 3szt. została wybrana firma: KMP Plastics Katarzyna Browarek

EU

System podawania surowca do dozowników grawimetrycznych – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046289

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Systemu podawania surowca do dozowników grawimetrycznych – 3szt. została wybrana firma: ELBI-Wrocław Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Sterownik systemu gorącokanałowego – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046281

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Sterownika systemu gorącokanałowego – 3szt. została wybrana firma: WADIM PLAST Sp. z o.o.

EU

Młyny do mielenia odpadu produkcyjnego dla maszyn – 3 sztuki

26 Lipiec, 2017

Kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046284

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 07.09.2017 jako dostawca Młynów do mielenia odpadu produkcyjnego dla maszyn – 3szt została wybrana firma: ELBI-Wrocław Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Wtryskarka szybkobieżna – 3szt.

24 Luty, 2017

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 04.04.2017 jako Dostawcę Wtryskarek szybkobieżnych – 3szt. wybrano firmę: WADIM PLAST Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie oferty.

EU

Dostawy Maszyny do laserowej obróbki stopów metali

25 Styczeń, 2017

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert, decyzją Komisji Technicznej w dniu 17.03.2017 jako dostawca Maszyny do laserowej obróbki stopów metali została wybrana firma: RENISHAW Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie ofert.