Strona główna > Dofinansowanie i fundusze UE

Dofinansowania i fundusze EU

Opis

Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Całkowita kwota projektu: 86.000.600,00 PLN
Udział dofinansowania: 27.040.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2013-2015

Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 6.865.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 2.000.000,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2016 – 2017
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Komercjalizacja wyników prac b+r poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 6.680.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 1.999.992,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2018 – 2019
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dywersyfikacja oferty produktowej dla branży chemicznej oraz komercjalizacja wyników prac b+r w efekcie wdrożenia Innowacyjnych rozwiązań w procesie wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Beneficjent: ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita kwota projektu: 9.990.000,00 PLN
Udział dofinansowania: 2.997.000,00 PLN
Cel projektu: Komercjalizacja prac badawczych oraz wdrożenie do produkcji nowych wyrobów
Okres realizacji: 2018 – 2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zakup defibrylatora AED sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU

Zakup i montaż systemu detekcji wodoru oraz wentylacji dla obszaru ładowania akumulatorów został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU

Instalacja wentylacji wyciągowej stanowiska do ładowania akumulatorów wózków na magazynie BRC zostało dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU 2021 rok

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MODERNIZACJĘ

OŚWIETLENIA OGÓLNEGO NA HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ ZMECHANIZOWANIE PRAC TRANSPORTOWYCH” w ramach projektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanego w 2024 r. (Konkurs nr 2023.01).