Polityka prywatności oraz zasady
stosowania plików cookies

24.05.2018

ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o., ul. T. Regera 125, 43-382 Bielsko-Biała,
tel. 33 818 33 82,
e-mail: rosinski@rosinski.com.pl,
NIP: PL547 02 45 658,  KRS: 0000583264

Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych

Firma ROSINSKI PACKAGING szanuje obawy użytkowników dotyczące ochrony danych osobowych oraz ceni sobie relacje z nimi. Niniejsza Polityka dotycząca prywatności, plików cookie i ochrony danych odnosi się wyłącznie do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryn, stron internetowych, portali, interaktywnych funkcji, aplikacji, kont e-mail, oraz ich treści, do których dostęp uzyskano przy użyciu komputera, mobilnego urządzenia lub innego urządzenia (zwanych łącznie „Urządzeniem”).

I.   Pliki cookie

Jak wiele firm, ROSINSKI PACKAGING wykorzystuje „cookie” i podobne narzędzia w swoich witrynach, aby poprawić ich funkcjonowanie i ułatwić korzystanie z nich. 

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pomagają analizować ruch w sieci i pozwalają aplikacjom internetowym dostosować się do potrzeb użytkownika. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach. Niektóre pliki cookie mogą zawierać dane osobowe – na przykład, jeśli podczas logowania użytkownik kliknie na „zapamiętaj mnie”, cookie może zachować nazwę użytkownika. Większość plików cookie nie gromadzi danych osobowych identyfikujących użytkownika, ale zbiera bardziej ogólne informacje, np. w jaki sposób użytkownicy wchodzą na nasze witryny i jak z nich korzystają lub też informacje o ogólnej lokalizacji użytkownika.  

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

ROSINSKI PACKAGING może umieszczać pliki cookie lub podobne pliki na Urządzeniu użytkownika dla celów bezpieczeństwa, abyśmy wiedzieli, czy użytkownik odwiedzał Witryny ROSINSKI PACKAGING wcześniej, aby zapamiętać jego preferencje językowe, jeśli jest nowym użytkownikiem, lub w inny sposób ułatwić mu poruszanie się po Witrynach, oraz aby dostosować się do potrzeb i zainteresowań użytkownika podczas jego wizyt na naszych Witrynach. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje techniczne i nawigacyjne, takie jak typ przeglądarki, czas spędzony na naszych witrynach oraz odwiedzane strony. Pliki cookie pozwalają nam również określić, które z naszych reklam lub ofert najprawdopodobniej zainteresują użytkownika, i wyświetlać je wtedy, gdy odwiedza nasze witryny. Cookie mogą ułatwić korzystanie z witryny dzięki zapisywaniu preferencji użytkownika podczas jego wizyty na danej witrynie. Ogólnie mówiąc, pliki cookie pomagają zapewnić użytkownikom lepszą Witrynę poprzez umożliwienie monitorowania, które strony są według nich użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje dostępu do urządzenia użytkownika ani żadnych informacji dotyczących użytkownika, poza danymi, które on sam zechce nam udostępnić. 

Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?

Ogólnie, pliki cookie stosowane na Witrynach można podzielić na następujące kategorie:    

 • Pliki cookie sesji Te pliki cookie są wykorzystywane „podczas sesji” za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, i wygasają, gdy opuszcza W=witrynę lub wkrótce potem. Nie są trwale zapisywane na urządzeniu użytkownika, nie zawierają żadnych danych osobowych i są pomocne dzięki zminimalizowaniu konieczności przekazywania danych osobowych poprzez Internet. Takie pliki cookie można usunąć lub można odmówić ich wykorzystania, ale utrudni to funkcjonowanie witryn i korzystanie z nich przez użytkownika. Pliki te pobierają też znaczniki czasu, które zapisują, kiedy użytkownik wchodzi na witrynę i kiedy z niej wychodzi.
 • Śledzące pliki cookie Ten rodzaj plików cookie pozwala nam rozpoznawać użytkowników często odwiedzających nasze Witryny. Poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzący plik cookie sprawdza, skąd pochodzi użytkownik naszych Witryn, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał i z jakiego miejsca na świecie wszedł na Witrynę. Monitorując takie dane, możemy ulepszyć nasze witryny.
 • Stałe pliki cookie Pliki cookie tego rodzaju są zapisywane na Urządzeniu użytkownika na określony czas (czasem na kilka godzin, czasem na rok lub na dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są wykorzystywane, gdy potrzebujemy informacji o użytkowniku przez więcej niż jedną sesję przeglądania. Ten rodzaj plików cookie może być np. wykorzystywany w celu zapisania preferencji użytkownika i wykorzystania ich przy jego następnej wizycie na Witrynie.
 • Analityczne pliki cookie Analityczne pliki cookie są używane do analizy, w jaki sposób Witryny są wykorzystywane, oraz do monitorowania ich funkcjonowania, co pozwala nam na polepszenie jakości użytkowania Witryn. Te pliki cookie pomagają nam dostosować treści witryn tak, by pokazywać to, co użytkownicy witryn uznają za najciekawsze, oraz dowiedzieć się, kiedy pojawiają się problemy techniczne z witrynami. Możemy również wykorzystać te dane w celu tworzenia raportów pomagających nam przeanalizować, w jaki sposób witryny są używane, jakie są najczęściej występujące problemy i w jaki sposób możemy poprawić witryny. Na podstawie gromadzonych informacji możemy tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych użytkowników. 

Czy pliki cookie można zablokować?

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, tak by odrzucać pliki cookie, jeśli użytkownik tego zechce. Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, w większości przeglądarek może: (i) zmienić ustawienia przeglądarki tak, by informowała go o otrzymaniu pliku cookie, co pozwoli na podjęcie decyzji, czy je akceptować, czy nie; (ii) wyłączyć istniejące pliki cookie; lub (iii) ustawić przeglądarkę tak, aby automatycznie odrzucała wszystkie pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi na naszych Witrynach mogą nie działać prawidłowo, ponieważ nie będziemy mogli rozpoznać i skojarzyć użytkownika z jego kontem/kontami ROSINSKI PACKAGING. Ponadto oferty, które przedstawiamy, gdy użytkownik nas odwiedza, mogą nie być dla niego istotne lub dostosowane do jego zainteresowań. Instrukcje dotyczące blokowania plików cookie lub zezwalania na nie w popularnych przeglądarkach stron internetowych: Internet Explorer 7 i 8 Firefox Google Chrome Apple Safari AboutCookies.org  

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez ROSINSKI PACKAGING  informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm).  

II.   Polityka prywatności i ochrony danych

Informacje wstępne 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły firmie ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. swoje dane osobowe, w tym naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników, subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w ROSINSKI PACKAGING  zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).  

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Regera 125, 43-382 Bielsko-Biała. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: rosinski@rosinski.com.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

LPCEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPRAWNIE UZASADNIONY CEL, JEŚLI WYSTĘPUJE
1Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentemart.6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat 
ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów. 
2Rozpatrywanie skargi i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 5 lat po rozliczeniu reklamacji
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu  z pracownikami/ współpracownikami klientów
3Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art.6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania postępować w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończania, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów 
4Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art.6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń
5Prowadzenie statystykart.6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu prowadzenia innej wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych 
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności
6Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektrycznej art.6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach
 —
7Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art.6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o  prawie komunikacyjnym i ustawę  o świadczeniu usług drogą elektroniczną prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.  Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. i związanymi z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody) 
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonu. 
8Monitoring na terenie Firmy w celach podniesienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacjiart.6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu. 
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywających na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.. 22 KP)
9Prowadzenie rekrutacji art.6 ust. 1 lit. a,  lit. c oraz lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 1 rok 
Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony już pracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. 
10Zarządzanie zasobami ludzkimi  – pracownikami i współpracownikamiart.6 ust. 1 lit. a, lit. b,  lit. c oraz lit. f RODO  art.9 ust.2 lit.b RODO

Zgodnie obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez 50 lat, w niektórych przypadkach przez 10 lat.   10-cio letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.  
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie  zgody pracownika/ współpracownika 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym z ROSINSKI PAKAGING sp. z o.o. 
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu inne usługi 
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. przysługuje prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z oferty firmy ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe. 

W pozostałym zakresie (w szczególności w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.