ROSINSKI PACKAGING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS 0000583264 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 070430217, NIP 547-02-45-658
kapitał zakładowy 3 600 100,00 PLN


Zakład produkcyjny nr 1 – (Siedziba Zarządu)
43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125

t +48 33 818 33 82
m +48 660 100 000
f +48 33 818 57 14
rosinski@rosinski.com.pl

UWAGABRAMA TOWAROWA – wjazd od ul. Międzyrzeckiej 134b


Zakład produkcyjny nr 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 13

t +48 22 50 66 400