Fotowoltaika w Rosinski Packaging

Instalacja fotowoltaiki w firmie produkcyjnej przynosi szereg korzyści ekologicznych, zwłaszcza w zakresie redukcji emisji CO2.

Jakie korzyści ekologiczne przyniesie instalacja fotowoltaiki w firmie produkcyjnej?

Zmniejszenie emisji CO2

Panele fotowoltaiczne produkują energię z promieniowania słonecznego, co oznacza, że nie emitują CO2 podczas generowania prądu. Przeniesienie części lub całego zapotrzebowania na energię firmy na źródła odnawialne może znacząco zredukować jej globalny ślad węglowy.

Zmniejszenie zależności od paliw kopalnych

Korzystanie z fotowoltaiki zmniejsza zależność od niestabilnych rynków paliw kopalnych. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zmniejszenia globalnego popytu na węgiel, ropę i gaz, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 na świecie.

Długoterminowe korzyści finansowe i ekologiczne

Chociaż początkowy koszt instalacji fotowoltaiki może być wysoki, przynoszą one korzyści finansowe w dłuższej perspektywie poprzez obniżenie rachunków za energię. To z kolei może zachęcić inne firmy do inwestowania w odnawialne źródła energii, przyspieszając globalne działania na rzecz redukcji emisji CO2.

Promocja odpowiedzialności ekologicznej

Firma produkcyjna inwestująca w technologię fotowoltaiczną może być postrzegana jako lider w dziedzinie odpowiedzialności ekologicznej. To może przyciągnąć klientów, którzy zwracają uwagę na zrównoważone praktyki biznesowe oraz zmotywować inne firmy do podążania tym samym śladem

Ograniczenie innych form zanieczyszczenia

Oprócz CO2 tradycyjne metody produkcji energii mogą emitować inne szkodliwe związki, takie jak tlenki azotu czy siarki. Użycie energii słonecznej pomaga zredukować te emisje.

Instalacja fotowoltaiki jako inwestycja w zrównoważony rozwój firmy

Podsumowując, instalacja fotowoltaiki w firmie produkcyjnej jest nie tylko krokiem w kierunku redukcji emisji CO2, ale także strategiczną inwestycją w zrównoważony rozwój i przyszłość firmy.

Podążając tą ścieżką firma ROSINSKI PACKAGING rozpoczęła końcem 2023 roku inwestycję polegającą na  instalacji systemu paneli fotowoltaicznych w obu swoich fabrykach – w Bielsku-Białej i w Nowym Dworze Mazowieckim.

Instalacja systemu fotowoltaicznego pozwala na uniknięcie emisji CO2 na poziomie:

– 358,6t w Bielsku-Białej

– 628,6t w Nowym Dworze Mazowieckim

Co daje łącznie 987,2t mniej CO2 w atmosferze.

Zakończenie prac i rozpoczęcie generowania zielonej energii przewidywane jest na wrzesień 2024.