Tworzywo PCR – materiał do produkcji opakowań

Obecnie środowisko naturalne mierzy się zarówno ze zmianami klimatycznymi, globalnym ociepleniem, zanikaniem gatunków, jak i z postępującą degradacją go przez człowieka. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz różnych gatunków zwierząt i roślin.

Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka i jego działań na środowisko naturalne jest zastosowanie surowców PCR. Wytwarzanie opakowań z PCR w firmie Rosinski Packaging stanowi już około 20% całkowitej produkcji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ znacząco ograniczamy w ten sposób ilość produkowanych odpadów i substancji szkodliwych dla środowiska. Tym samym redukujemy zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Tworzywo PCR to materiał pochodzący z odzysku, czyli z recyklingu odpadów powstałych z tworzyw sztucznych. 95% jego składu stanowią odpady pokonsumenckie. Oznacza to, że jest ono wytwarzane ze zużytych opakowań, które konsument wyrzucił do kosza. Odpady te w większości pochodzą z gospodarstw domowych. Obecnie mówi się, że to właśnie one stanowią największe zagrożenie dla środowiska. Dzięki wykorzystywaniu tworzywa PCR ograniczamy zaśmiecanie lasów czy zbiorników wodnych. Przyczyniamy się również do zminimalizowania powstawania dzikich wysypisk, przez co zapobiegamy uwalnianiu się szkodliwych toksyn do otoczenia.

Głównymi zaletami wykorzystywania tworzywa PCR są:

 • trwałość,
 • redukcja zużycia surowców nieodnawialnych poprzez stosowanie modelu gospodarki o zamkniętym obiegu,
 • zmniejszenie emisji CO2,
 • zapobieganie efektowi cieplarnianemu,
 • możliwość wielokrotnego poddania materiału PCR recyklingowi.

 

Od strony technologicznej produkcja opakowań z materiałów PCR jest u nas realizowana na 2 typach maszyn do rozdmuchu. Są to:

 • maszyny standardowe jednowarstwowe (one layer) – gdzie opakowanie może być – produkowane z dowolnym udziałem surowca PCR od 0 do 100% w masie,
 • maszyny COEX trójwarstwowe – gdzie PCR stanowi zazwyczaj środkową warstwę ścianki opakowania, co pozwala uniknąć kontaktu zawartości opakowania z zastosowanym surowcem PCR.

 

Tworzywo PCR najczęściej wykorzystuje się do produkcji:

 • butelek z HDPE i PET,
 • pojemników z HDPE i PP,
 • zamknięć z PP.

 

Podczas produkcji detali z tworzyw PCR spotkamy się z wieloma wyzwaniami, które dotyczą:

 • zapewnienia bezpieczeństwa produktu i opakowania,
 • zachowania wysokiej jakości opakowania,
 • możliwości oceny bezpieczeństwa i jakości opakowania (np. ocena zanieczyszczeń).

 

Ważne jest również, aby znać ograniczenia związane z wykorzystaniem materiałów PCR, np.:

 • nie można ich stosować w przemyśle spożywczym,
 • nie można wytworzyć z nich opakowań w dowolnym kolorze, ponieważ materiał PCR jest wykonany z mieszanki odpadów o różnych kolorach,
 • podczas produkcji należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór rodzaju surowca PCR – musi spełniać on żądane normy jakościowe i wytrzymałościowe dla danego opakowania.

 

Mimo wszystkich tych wyzwań i ograniczeń, opakowania powstające z tworzyw PCR cały czas zyskują na popularności. Dzieje się tak z uwagi na swój wkład w ekologię i zrównoważony rozwój. Jest to obecnie bardzo silny trend wyznaczający ważny kierunek w produkcji opakowań i innych produktów z tworzyw sztucznych.

Zobacz produkty