Tworzywo PCR

Tworzywo sztuczne PCR, to tworzywo sztuczne pochodzące z odzysku-recyklingu. Jest ono wytwarzane z odpadów pochodzących od konsumentów, ze zużytych opakowań z tworzyw sztucznych, które konsument wyrzuca do kosza. Odpady tzw „postkonsumenckie” to w praktyce największe na świecie źródło odpadów. Stąd też ciągle poszukiwane są sposoby ograniczenia wytwarzania tego typu odpadów, a także sposoby przetwarzania ich w nowe produkty. Wśród stosunkowo nowych rozwiązań, znajduje się tworzywo PCR, jako wynik recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. Celem tych rozwiązań jest, przetwarzanie odpadów na nowe produkty. Istotna część odpadów postkonsumenckich to opakowania z tworzyw sztucznych. Materiał ten jest w coraz większym zakresie przetwarzany na tworzywo PCR, z którego z kolei może być wytwarzanych wiele rodzajów produktów, takich jak np. butelki, pojemniki, zamknięcia i inne. Zależnie od produktu, skład tworzywa PCR może być różny, ale w większości przypadków co najmniej 95% tworzywa stanowią odpady postkonsumenckie. Zdarzają się także przypadki, gdzie produkowane są opakowania wykonane w 100% z tworzywa sztucznego PCR.

Zalety tworzywa PCR

Jedną z najważniejszych zalet tworzywa PCR jest trwałość i fakt, że materiał jest wytwarzany z odpadów. W ten sposób pozwala on on unikać zwiększenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji typowych tandardowych tworzyw sztucznych. Z pewnością zaletą PCR jest także to, że może być ono wielokrotnie, ponownie poddane recyklingowi. W ten sposób, otrzymujemy materiał, który może być stale, wielokrotnie w użyciu.

Wady tworzywa PCR

Oprócz zalet, tworzywo sztuczne PCR ma również kilka wad. Jedną z nich jest fakt, że względu na bezpieczeństwo żywności, tworzywo PCR nie jest dopuszczane do stosowania w przemyśle spożywczym. Przykłądowo nie nadaje się ono do pakowania warzyw, owoców. Kłopotliwe może być także to, że plastik PCR, nie może być wykonany w każdym kolorze. Wynika to z faktu, że tworzywo sztuczne PCR nie jest całkowicie przezroczyste, z uwagi na to że powstaje z różnych rodzajów odpadów o zróżnicowanych własnościach. W efekcie, to zróżnicowanie wpływa także na parametry wytrzymałościowe opakowań. Te niedoskonałości, należy brać pod uwagę wtedy, gdy planujemy zastosowanie tworzywa PCR do produkcji opakowań.