Gospodarka w obiegu zamkniętym

Jedną z najważniejszych wartości dla firmy Rosinski Packaging jest troska o środowisko. Właśnie dlatego staramy się projektować opakowania w sposób zrównoważony, pozwalający na redukcję i minimalizację ilości odpadów. Firma zdecydowała się pracować w modelu produkcji i konsumpcji, który nazywany jest gospodarką o zamkniętym obiegu. Wprowadza on zasady i dobre praktyki. Mają one na celu zapobiegać powstawaniu odpadów, jak również zwiększać poziom odzysku surowców, które z nich pochodzą.

Gospodarka cyrkularna zakłada, że odpady są wartościowymi surowcami, które krążą w gospodarce przemysłowej. Dzięki temu przepływ surowców nieodnawialnych włącza się w wytwarzanie kolejnych, nowych produktów. W ten sposób podczas produkcji zmniejszamy ilość odpadów do minimum. Już podczas projektowania opakowań, planowana jest zużywalność materiału, jak również optymalizowana jest waga i kształt opakowania. Dbamy o to, aby surowce używane do produkcji były wysokiej jakości i trwałości. Opakowania produkowane zgodnie z gospodarką o zamkniętym obiegu mogą być użytkowane przez długi czas. Następnie są wielokrotnie wykorzystywane do produkcji nowych.

W ten sposób Rosinski Packaging przyczynia się do:

  • spadku zużycia energii,
  • zmniejszenia emisji CO2,
  • zapobiegania powstawaniu odpadów,
  • oszczędności zasobów naturalnych,
  • zwiększania poziomu odzysku surowców pochodzących z odpadów,
  • zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców,
  • pobudzenia innowacyjności,
  • lepszej jakości życia.

Zobacz produkty